قوانین سایت


  1. - محتویات فایل نباید مغایر باقوانین کشورجمهوری اسلامی ایران باشد
  2. - عدم ارسال فایل هایی که نیاز به مجوز انتشار دارد
  3. - عدم ارسال فایل هایی که بصورت رایگان دراینترنت موجوداست
  4. - عدم ارسال فایل هایی که مربوط به اشخاص وبدون اجازه صاحب اثرمیباشد
  5. - عدم ارسال فایل های مخرب ؛توهین آمیز؛دارای قانون کپی رایت؛مغایرباشئونات اخلاقی؛اسلامی؛دینی؛سیاسی؛خانوادگی واطلاعات مربوط به اشخاص 

  6. عدم ارسال فایل پایان نامه وپروژه های دانشجویی باتوجه به بخشنامه وزارت علوم وآموزش عالی 

  7. مسئولیت انتشار کلیه فایل های قرارداده شده درسایت برعهده ارسال کننده فایل بوده ومدیران سایت ایمافایل(سینافایل) هیچگونه مسئولیتی درقبال عواقب وپیامدهای بعدی ندارند. 
  8. این سایت متعهد به حفظ اطلاعات کاربران ومشتریان خودمیباشد.لیکن درصورت عدم رعایت قوانین ومقررات مدیرسایت راسا نسبت به مسدودسازی اکانت کاربر/کاربران متخلف اقدام ودرصورت درخواست مراجع ذیصلاح اطلاعات متخلفان دراختیارآنهاقرارخواهدگرفت.

عضویت درایمافایل

عضویت درایمافایل

نماد اعتماد وگواهینامه ها/با اطمینان از ایمافایل خرید کنید

logo-samandehi
کلیه حقوق نزد ایمافایل محفوظ است .2017-1395